Náborové video

Nacházíme se v době, která dokládá fakt, že až 80 % uchazečů o zaměstnání si prácí hledá prostřednictvím internetu. Existuje spousta portálů zaměřujících se na nabídku volných pracovních míst, kde každý den naleznete plno nových inzerátů cílících na nejrůznější pracovní pozice. Tyto inzeráty mají ovšem mnohdy jedno společné - spoustu stereotypního textu, který často zájemci až splývá, ba dokonce je tento zájemce po chvilce pročítání zcela otupěn monotonními informacemi a jeho soustředěnost tak výrazně upadá. Zásadní otázky podněcující úspěch zní: Jak tedy nejlépe prezentovat a přiblížit profil pracovní pozice, kterou ve firmě aktuálně nabízíme? Jak efektně zasadit inzerované místo do povědomí uchazeče o naší společnost?

Ideální a léty praxí ověřený způsob spočívá v osobním kontaktu a fyzickém provedení daného uchazeče po areálu zaměstnavatele... Avšak budete mít čas praktikovat tento způsob i nadále? Budete mít vždy prostor pro individuální přístup a k dispozici odborné interní kapacity, chcete-li zaujmout, hodláte-li jedince pozitivně oslovit...? A dovětek k uchazeči - bude vlastně vážit cestu k vám do firmy?

Pro předejití těmto nemalým komplikacím, ať už v komunikaci s uchazeči, či v racionálním využití časového fondu vašich pracovníků se naskýtá vynikající alternativa! Alternativa, jak efektivně a nenáročně představit potenciálním zaměstnancům vaši firmu a nabízené pracovní místo! Jak...? Prostřednictvím krátkého informačně náborového videa.

Ano, víme, že náklady na přijímání nových zaměstnanců jsou už tak nemalé; k tomu je nutno připočíst mnohdy další náklady spojené s adaptačním procesem a žádoucím zaškolením pracovníků. Ovšem přihodit se může také to, že, ať už v rámci sjednané zkušební doby, či po několika mála týdnech, vám ze společnosti zaměstnanec najednou odejde, utíká ke konkurenci... Proč? Jelikož si pracovní zázemí a práci samotnou představoval zcela jinak. Jeho představy se minuly s realitou. A není, bohužel, jediný...? Analyzujete, přemítáte, kde že nastala chyba...? Nemohlo se této prvotní komplikaci, tomuto problému předejít...? Zcela jistě dalo! Problém totiž tkví v patrně nízké a fádní informovanosti a prakticky žádné vizualizaci zázemí ve vaší společnosti, vizualizaci objektu, představení pracoviště. Ano, nemůže být tedy nic lepšího, než když za vámi v rámci výběrového procesu přijde uchazeč s ucelenou představou, o jaké místo že se uchází, do jaké firmy přichází! Jak je toho možné dosáhnout? ...vše díky skutečnosti, že má tento zájemce možnost zhlédnout NÁBOROVÉ video, že má možnost obeznámit se s vámi - budoucím zaměstnavatelem a virtuálně se tak dostat "do centra dění", do vaší firmy, případně až na konkrétní "jeho" pracoviště. Vše bez jakéhokoliv stresu a s dostatečným časovým předstihem. Poněkud jednoduchá odpověď, proč jít s dobou a mít oslovující náborové video pro potenciální uchazeče, nemyslíte?


Přejít na prezentační video, instruktážní video nebo produktové video.